• Otwarcie wewnętrznego traktu łączącego ulicę Tkacką i pl. Orła Białego w Pałacu pod Globusem dla mieszkańców. Funkcjonalne zagospodarowanie dwóch dziedzińców z możliwością otwartego dostępu do kawiarni, klubu, sklepiku studenckiego, galerii, ekspozycji wystawowej na dziedzińcach.
  • Kontynuacja projektu Akademia dostępna powstałego w 2015 roku. Organizowanie wykładów, koncertów, spotkań autorskich, wystaw, a także warsztatów dla dzieci, młodzieży oraz seniorów.
  • W ramach poszerzania potencjału kulturotwórczego akademii należy kontynuować proces inwestycyjny na działce w sąsiedztwie Pałacu pod Globusem od strony ulicy Łaziebnej oraz podjąć prace zmierzające do realizacji budowy Centrum Edukacji Artystycznej.
  • Wykazywanie zaangażowania regionalnego poprzez wzmacnianie roli Akademii jako ośrodka kulturotwórczego w Regionie, korzystanie z lokalnych źródeł przychodów, nawiązywanie ścisłej współpracy z interesariuszami zewnętrznymi.
  • Rozwijanie badań naukowych w kierunku współpracy z interesariuszami zewnętrznymi w Regionie, kraju i na świecie. Rozwijanie procesu komercjalizacji poprzez transfer innowacyjnych prac naukowo-badawczych do strefy biznesu i przemysłu.
  • Rozwijanie współpracy ze środowiskiem biznesu poprzez promocję działań artystycznych, szczególnie skupionych wokół wzornictwa i sztuki projektowej – organizowanie pokazów mody, wystaw designu, konkursów, pozyskiwanie sponsorów na realizacje artystyczne i nagrody. Umożliwienie studentom wykonywania zleconych przez interesariuszy zewnętrznych prac dyplomowych, w tym zespołowych projektów w zamian za otrzymanie finansowych lub innych gratyfikacji.
  • Rozwijanie współpracy z podmiotami kultury, pozyskiwanie mecenasów kultury, którzy wspieraliby działalność artystyczną obu dyscyplin w zakresie organizacji koncertów, wydarzeń artystycznych, pokazów multimedialnych itp.
  • Zapraszanie na bezpłatne wykłady interesariuszy zewnętrznych, przyszłych pracodawców jako beneficjentów procesu kształcenia - przedstawicieli firm, przemysłu i biznesu, podmiotów kultury, doradców zawodowych. Wykłady byłyby związane z praktycznymi aspektami współczesnego rynku pracy, ale też wiedzą na temat produktów danego przedsiębiorstwa czy firmy.