• Zapewnienie kursów i szkoleń zawodowych finansowanych z programów zewnętrznych.
  • Dbałość o kompetencje kadry zarządczej i administracji w procesie współpracy międzynarodowej. Kursy językowe dla pracowników administracji, zgodnie z wymogami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
  • Wobec nowych wyzwań i rozwoju Uczelni – usprawnienie zarządzania administracją oraz zaplanowanie nowych zatrudnień w jednostkach administracyjnych zbyt przeciążonych pracą administracyjną.
  • Wzrost płac, wprowadzany systematycznie w porozumieniu ze związkami zawodowymi powinien być traktowany priorytetowo.
  • Zmniejszenie tygodniowego wymiaru czasu pracy do 35 h dla pracowników administracji.
  • Szybka i dostępna sieć wifi we wszystkich obiektach Akademii Sztuki.
  • Zaplecza socjalne dla pracowników w każdym z obiektów Akademii Sztuki, w tym klub i kawiarnia, jako miejsce spotkań i integracji.