• Wzrost kompetencji i zakresu działań Biura Karier w zakresie monitorowania rynku pracy oraz sytuacji zawodowej studentów i absolwentów na rynku pracy; prowadzenia doradztwa zawodowego; tworzenie bazy danych dla studentów i dla pracodawców; pozyskiwania od pracodawców ofert pracy, praktyk i staży w kraju i zagranicą; organizowanie spotkań studentów i absolwentów z pracodawcami.
  • Ułatwienie absolwentom odpowiedniego startu zawodowego w Szczecinie i regionie poprzez stworzenie sieci Studiów Pracy Twórczej w Szczecinie - mieszkań rotacyjnych dla najlepszych absolwentów ze wspólną pracownią, we współpracy z władzami miasta.