Szanowna Społeczności Akademicka, Drodzy Studenci, Wykładowcy, Pracownicy Administracji, Koleżanki i Koledzy.

26 czerwca zostałam wybrana na Rektora Akademii Sztuki na kadencję 2020- 2024.

Jestem wzruszona i wdzięczna za zaufanie, którym Państwo mnie obdarzyliście, za wsparcie, za ogromną pomoc w trudnych chwilach ostatniego czasu. Moim zadaniem jest budować atmosferę wzajemnego szacunku i tolerancji, poszanowania autonomii i wartości akademickich. Wszyscy, bez względu na przekonania, poglądy, orientację seksualną i pochodzenie muszą czuć się bezpiecznie i równoprawnie pod dachem naszej Uczelni.

Nadszedł czas, abyśmy podali sobie wszyscy ręce na zgodę, abyśmy witali się z uśmiechem na korytarzach, abyśmy wzajemnie się wspierali. A jeśli się nie znamy i boimy – rozmawiajmy! Tylko taka droga prowadzi do zbudowania Uczelni, w której każdy z nas będzie czuł się przyjaźnie i bezpiecznie. Nie oglądajmy się wstecz, nie pielęgnujmy urazów i podziałów.

Mamy ogromy potencjał, jedyny w naszym kraju – Uczelnię wspólną dla sztuk muzycznych i wizualnych. Udowodnijmy, że potrafimy działać razem, wspierać się, unikać konfliktów, prowadzić wspólnie projekty artystyczne i naukowe, dajmy przykład studentom, że jesteśmy twórczy i otwarci nie tylko w sztuce, ale też we wspólnym tworzeniu dobrej przyszłości.

Jestem przekonana, że wszystkim nam zależy na budowaniu silnej, nowoczesnej i wyjątkowej Uczelni. Każdy z nas ma z pewnością dobrą wolę, determinację i umiejętności, aby tworzyć to wyjątkowe miejsce. Pragnę być Rektorem dla wszystkich. Pragnę, aby każdy, kto współtworzy Uczelnię – student, wykładowca, pracownik administracji -miał poczucie wpływu na jej przyszły kształt i kierunki rozwoju.

Czeka nas wspólna praca nad nowym statutem, strategią Uczelni, tworzeniem nowej struktury przywracającej pozycję wydziałom, ustaleniem jasnych kompetencji dla rad naukowych dyscyplin, wydziałów i katedr, zgodnie z naszą misją i wizją. Zapewnię transparentność władzy i demokratyczne struktury. Będę systematycznie realizować założenia postulatów wyborczych.

Pozdrawiam serdecznie wszystkich, życząc optymizmu, zdrowia, pasji, energii twórczej i życiowej.

RES, NON VERBA!